Človek, okolje in demokracija so pomembnejši od dobička!

5. 3. 2015 Mitja Jež Comments

Flattr this!

Odprto pismo

V Društvu Duh časa smo se podpisali pod odprto pismo evropske koalicije 375 civilno-družbenih gibanj, ki je bilo poslano poslancem Evropskega parlamenta.

Podpisniki poslance pozivamo, da v procesu nastajanja resolucije o sporazumu TTIP, človeka, okolje in demokracijo postavijo pred kratkoročne zaslužke in nesorazmerne pravice korporacij.

Novica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj