Pristopna izjava

Flattr this!

Za članstvo v naši organizaciji natisni Pristopno izjavo (.pdf), jo čitljivo izpolni in pošlji na naš naslov – Društvo Duh časa, Trubarjeva c. 72, 1000 Ljubljana. Preden izpolniš pristopno izjavo, si preberi tudi Statut društva Duh časa in Pravilnik društva Duh časa. Pogoji za članstvo so: izpolnjena in podpisana Pristopna izjava ter delovanje v skladu z našim Statutom in Pravilnikom.