Projekt Venus

Flattr this!

Projekt Venus je organizacija, ki predlaga izvedljiv načrt za preoblikovanje družbe, celosten globalni družbeno-gospodarski sistem imenovan Gospodarstvo osnovano na virih. Načrt, ki se zavzema za miren trajnostni razvoj globalne civilizacije, začrta alternativo, kjer človeške pravice niso le besede na papirju, ampak način življenja.

Projekt Venus ne predstavlja prihodnosti, kakšna naj bi bila, ampak kakšna bi lahko bila, če uporabimo svoje dosedanje znanje za dosego trajnostne civilizacije novega sveta. Kliče po preoblikovanju naše kulture, v kateri prastari problemi, kot so vojna, revščina, lakota, dolg in nepotrebno človeško trpljenje niso samo nepotrebni, ampak so popolnoma nesprejemljivi. Karkoli manj od tega bi privedlo v nadaljevanje problemov današnjega sveta.

Projekt Venus predstavlja alternativno vizijo trajnostno naravnane nove svetovne civilizacije, ki bi bila drugačna od kateregakoli političnega, gospodarskega ali družbenega sistema, ki je kdaj obstajal. Predvideva čas v bližnji prihodnosti, v katerem bodo denar, politika, zasebni in nacionalni interesi postopno opuščeni. Čeprav se ta vizija morda zdi idealistična, je zasnovana na podlagi desetletij preučevanja in eksperimentalnega raziskovanja. Zaobjema celoten spekter, od izobraževanja, transporta, čistih virov energije do celovitih mestnih sistemov.

Mnogo ljudi verjame, da so za trajnostno globalno družbo potrebni boljši etični standardi in uveljavitev mednarodnih zakonov in sporazumov. A četudi bi v svetovne vlade izvolili najbolj etične ljudi na svetu, bi imeli brez zadostnih virov še vedno mnoge od današnjih problemov. Dokler večino zemeljskih virov nadzira peščica držav in je najpomembnejše doseganje dobičkov, bo vedno prevladal enak cikel dogodkov.

Ob razmahu globalnih izzivov in znanstvenih informacij imajo narodi in posamezniki skupne težave, ki presegajo državne meje. Prenaseljenost, pomanjkanje energije, globalno segrevanje, onesnaževanje okolja, pomanjkanje vode, ekonomske katastrofe, širjenje neustavljivih bolezni in avtomatizacija vse več poklicev so grožnje vsakemu od nas. Čeprav se mnogi ljudje trudijo omiliti te težave, bodo naši družbeni in okoljski problemi ostali nepremagljivi, dokler finančni interesi in nekaj močnih narodov ohranjajo nadzor nad večino svetovnih virov, ki jih tudi največ porabijo, in dokler prevladuje monetarni sistem.

Če res želimo rešiti mednarodne in družbene probleme, moramo razglasiti Zemljo in vse naravne vire kot skupno dediščino vseh ljudi sveta.

Zemlja je bogata in naravnih virov je v izobilju. Naša navada, da vire razdeljujemo s pomočjo denarja, ni več relevantna in je kontraproduktivna za naše preživetje. Danes poznamo mnoge visoko napredne tehnologije, a naš gospodarski in družbeni sistem ni sledil razvoju tehnoloških zmožnosti. Brez težav bi lahko ustvarili svet obilja za vse brez služenja in dolgov, ki bi temeljil na nosilni kapaciteti Zemljinih virov. Z inteligentno in humano uporabo znanosti in tehnologije bi ljudje na zemlji skupaj usmerjali in oblikovali prihodnost ter hkrati ohranjali naravno okolje. Denarja za take cilje nimamo dovolj, vsekakor pa je zanje dovolj samih naravnih virov.

www.thevenusproject.com