Skupina za raziskave in razvoj

Flattr this!

Podatki

 • Koordinator: Niko Godec – niko .godec(a)duh-casa.si, Sokoordinator: /

Opis nalog

Koordinator skupine za raziskave in razvoj:

 • deluje kot glavni koordinator med koordinatorji OZS ter koordinatorjema za tehnične in socialne inovacije
 • je uradni in strokovni predstavnik Projekta Venus v Sloveniji, zato mora biti podrobneje seznanjen s sistemi, ki jih ta projekt opisuje
 • je posrednik med predstavniki Projekta Venus in koordinatorji OZS
 • obvešča slovenski oddelek o vsem, kar je vezano na projekt Venus
 • ima aktivno znanje angleškega jezika
 • dodeljuje zadolžitve in naloge ekipam v svoji skupini
 • udeležuje se rednih sestankov koordinatorstva OZS
 • objavlja poročila o delu svoje skupine in jih tudi posreduje ekipi za stike z javnostjo

Ekipa za tehniko

Koordinator:

 • upravlja in nadzira delo ekipe za tehniko
 • je istočasno član ekipe za tehniko in deluje kot ostali
 • redno poroča koordinatorju skupine za raziskave in razvoj
 • skrbi za sodelovanje z raziskovalci, strokovnjaki in znanstveniki na tehničnem področju

Ekipa:

 • je odprta za vsakogar, ki ima strokovno znanje s tehničnega področja in/ali zna vpeljati nove tehnološke ideje, ki bi izboljšale družbo
 • raziskuje, razvija in izpopolnjuje tehnične rešitve s področij obnovljive energije, transporta, ogrevanja, ipd
 • ?! deluje v smernicah Projekta Venus

Ekipa za socialo

Koordinator:

 • upravlja in nadzira delo ekipe za socialo
 • je istočasno član ekipe za socialo in deluje kot ostali
 • redno poroča koordinatorju skupine za raziskave in razvoj
 • skrbi za sodelovanje z raziskovalci, strokovnjaki in znanstveniki na socialnem področju

Ekipa:

 • je odprta za vsakogar, ki ima znanje iz družboslovja, psihologije in je sposoben vpeljati nove ideje za izboljšanje organizacije oziroma delovanja družbe
 • izvaja sociološke študije in poskuša analizirati obnašanje ljudi v bodočem gospodarstvu osnovanem na virih, določiti ustrezno izobraževanje itd…
 • raziskuje, razvija in izboljšuje socialne rešitve s področij organizacije, izobrazbe, osebne in duhovne rasti, premostitve razlik ipd.