Še malo o TEŠ 6

14. 7. 2012 Mitja Jež Comments

Flattr this!

USTAVIMO DIVERZIJO V SLOVENSKI FINANČNI SISTEM – TEŠ 6!

Namesto TEŠ 6 za najmanj 1,4 milijarde € lahko naredimo veliko več: za desetkrat nižjo ceno lahko posodobimo obstoječa bloka 4 in 5 ter tako pridobimo enako ali še več energije, za preostale 1,25 milijarde € ali še več pa lahko z domačim znanjem povečamo učinkovitost rabe energije (URE) na obstoječih objektih, zgradimo številne hidroelektrarne, pa tudi sončne, geotermalne in vetrne elektrarne ter toplarne na lesne odpadke. Vse to so lastni obnovljivi in takorekoč neizčrpni viri energije.

TEŠ 6 SE SPLAČA USTAVITI!

TEŠ 6 je še vedno ODPRTA investicija, saj nihče ne ve kolikšna bo končna cena, posodobitev blokov 4 in 5 pa ZAPRTA investicija, ki bi stala največ 130 milijonov €!

S TEŠ 6 dajemo 90 % od poldruge milijarde € tujim multinacionalkam in ustvarjamo delovna mesta v tujini, to je, v Franciji in drugje, delo pa dobijo najeti delavci iz Bolgarije in Romunije, medtem ko domača gradbena, industrijska in montažna podjetja propadajo, saj ne dobijo dela doma, posledica pa so masovna odpuščanja in brezposelnost. Odliv skoraj 1,4 milijarde € iz obtoka Slovenije pomeni hkrati velik izpad dohodka, saj bo namesto za podjetja, plače in državni proračun denar odtekel v tujino. Tudi če gre za kredite iz tujine, bi bili ti lahko uporabljeni doma za naše gospodarstvo in proračun države.

IZOGNIMO SE PREPLAČANI ELEKTRIKI !

Megavatna ura elektrike iz TEŠ 6 bo stala od 90 do 100 € 1, iz posodobljenih blokov 4 in 5 pa bi stala 54 €! To pomeni, da bomo vsako MWh preplačali za najmanj 36 €! Pri letni proizvodnji 3.500.000 MWh pomeni to najmanj 126 dodatnih milijonov € izgube, v 15 letih pa že najmanj slabi dve DODATNI MILIJARDI € IZGUBE!

Zaradi krhke in špekulativne ekonomske konstrukcije, ki temelji na stalnem višanju cene elektrike, bo TEŠ 6 treba po nekaj letih ustaviti, delavci v TEŠ in Rudniku Velenje pa bodo tedaj dokončno izgubili delo! S posodobitvijo blokov 4 in 5 vsi delavci ohranijo delo, odprejo pa se viri za financiranje številnih novih delovnih mest v drugih vejah energetike.

Prekupčevalci z indonezijskim premogom in zemljišči želijo speljati tretjo razvojno os namesto v smeri največjega prometnega toka čez Arjo vas, preko Šentruperta in pri tem uničiti 120 ha najbolj plodne zemlje. Tako bi bil Sloveniji zadan nov udarec pri samooskrbi s hrano. Vse to zaradi pohlepa po 100 milijonskih provizijah na uvoženi premog in odškodninah za odkupljena zemljišča.

TEŠ 6 predstavlja zunanjo in notranjo diverzijo v finačni sistem Slovenije z namenom finančnega okoriščanja tujine in domačih izkoriščevalcev, kar vodi v razgradnjo slovenske energetike, ožemanje prebivalstva s preplačano elektriko, odžiranje domačih delovnih mest, zaviranje razvoja slovenske tehnologije in gospodarstva! S sprostitvijo energetskega trga v Evropi pa bo TEŠ 6, s svojo drago in preplačano elektriko, še hitreje nasedla naložba.

Politika bi morala misliti državotvorno, celovito in v energetiki pa z vizijo vsaj za šest mandatov, ne pa le za en mandat naprej. Zapravljeni milijoni ne morejo biti argument za to da zapravimo še milijarde!

TEŠ 6 je prezkusni kamen sposobnosti samoozdravitve slovenske družbe in imunskega sistema države ter sposobnosti Slovenije, da se upre sistemski korupciji, ki smo ji priča v velikem obsgu.

Primer odprtega pisma Andreja Vizjaka Borutu Pahorju: http://sites.google.com/site/davkoplacevalcisenedamo/dokumenti/objave-1/23112011odprtopismopredsednikuvlade

 

Tabela prihrankov:

Vidimo, da bi zaustavitev gradnje bloka 6 in posodobitev blokov 4 in 5 samo v prvih 15 letih prinesla prihranke, daleč večje od stroškov ustavitve bloka 6! Napoved je zanesljiva, saj je za ceno MWh iz bloka 6 uporabljen optimističen podatek 90 €, za investicijo v blok 6 samo 1,4 milijarde €, za posodobitev blokov 4 in 5 pa najvišji možni znesek 130 milijonov €! Poleg tega bi bilo vsaj 50 % stroškov (zneske že plačane Alstomu itd) mogoče rešiti s kompenzacijo in odprodajo opreme.

V tabeli in grafu je nazorno pokazano kakšno je razmerje stroška ustavitve bloka 6 do ostalih stroškov in prihrankov. Vidimo, da je strošek ustavitve pravzaprav še najmanjši in ne more biti razlog za razglašanje, da je za ustavitev projekta TEŠ 6 prepozno!

STROŠKI IN PRIHRANEK (blok 6 proti bloku 4 + 5 )

 
     

BLOK 6

BLOK 4 + 5

 

Cena za MWh v EUR

 

90,00 €

54,00 €

 

Obratovalna doba v letih

15

15

 

Proizvodnja GWh na leto

3500

3500

 
           

Vrsta zneska

 

Stroški v milijonih EUR

Prihranek

Investicijski stroški

 

1.400 €

130 €

1.270 €

Proizvodni stroški

4.725 €

2.835 €

1.837 €

1/2 nominalnih stroškov ustavitve projekta TEŠ 6 *

– 300 €

Neto prihranek

   

1.537 €

* Najmanj ½ “nominalnih” stroškov (cca 600 milijonov EUR) za TEŠ 6 bi bilo mogoče povrniti s kompenzacijo in odprodajo opreme.

Še bolj so razmerja vidna v spodnjem grafu:

Podrobneje o tem v spodnjih dokumentih:

Slovenia Investigation

Pismo Državnemu pravobranilstvu

Kako ubraniti TEŠ pred blokom 6

Ustavimo diverzijo v slovenski finančni sistem – TEŠ 6

Pa še nekaj povezav na to temo:

Oddaja Odmevi na RTVSLO – Šušteršič na koncu intervjuja: http://tvslo.si/predvajaj/odmevi/ava2.139813219/

Diskusija nasprotnikov projekta v DZ na Odboru za Finance: http://tvslo.si/predvajaj/5-redna-seja-odbora-za-finance-in-monetarno-politiko-2-del/ava2.139793386/

Poslanski britof-v pričakovanju glasovalnega izida: http://poslanskibritof.si

avtor besedila in dokumentov v prilogah: Vili Kovačič

https://sites.google.com/site/davkoplacevalcisenedamo/