Izobraževanje

Flattr this!

Ena najpomembnejših dejavnosti v društvu Duh časa je zagotovo izobraževanje. To ne pomeni zgolj predavanja, delavnice in podobne formalne oblike učenja, pač pa na izobraževanje gledamo splošno. Za kritično razmišljanje je pomembna vsaka debata, vsaka razprava in vsi poskusi.