Sodeluj

Flattr this!

So-delovanje je edini način za dosego večjih sprememb. Posamezniki sami zase lahko spremenimo le sebe, svoje vrednote in stališča. To je zelo pomembno, saj danes živimo v krizi vrednot, ne pa v finančni krizi, kot nam politiki in ekonomisti govorijo prek medijev.

Vsak posameznik mora najprej pomesti pred lastnim pragom. Takoj ko bomo vsi skupaj to počeli, bomo že sodelovali. Nič namreč ne zaležejo obtoževanja, kaj je kdo naredil in česa ni. Veliki premiki zgodovine se bodo zgodili v trenutku, ko bomo začeli opazovati svet okrog sebe, se spraševati “kaj delam narobe?” ter se zedinili pod skupno vizijo boljše prihodnosti.

Sledijo že delujoče skupine, katerim se lahko pridružite, glej potrebe po prostovoljcih

Glede na organiziranost v društvu se lahko vključite v dopisne sezname skupin za delovanje v projektih, lahko pa se priključite aktivizmu po regijah.