(Slovensko) Jacque Fresco je prejel nagrado na prvem svetovnem srečanju vrha NOVUS