Close Menu

(Slovensko) HOFER doniral 120 osebnih računalnikov za šolarje