Pridobili smo status prostovoljske organizacije

Flattr this!

Delovanje društva se neprestano širi in vse več prostovoljcev se vključuje v naše projekte, zato se je pojavila potreba po dobri organizaciji prostovoljstva. Korak proti temu cilju smo naredili s tem, da smo se prijavili v vpisnik prostovoljskih organizacij in tako postali prostovoljska organizacija po zakonu.

S pridobitvijo statusa prostovoljske organizacije smo si odprli vrata za pridobivanje sredstev na javnih razpisih, kjer lahko ure, ki jih kot prostovoljci vložimo v delovanje društva, uveljavimo kot lastni materialni vložek pri sofinanciranju.

http://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=54&MaticnaSt=4016955000