Rešitve

Flattr this!

Rešitve, ki jih predstavljamo na naših spletnih straneh, smo razvrstili v dve kategoriji:

Koncepti

Koncepti, ki predstavljajo celosten pristop do reševanja družbenih izzivov, kot so: Listina za prost in svoboden svet, Projekt Venus  ponujajo vpogled v možno trajnostno družbo prihodnosti, ki bi jo lahko oblikovali že danes. Znanstvena metoda predstavlja najbolj nepristransko orodje za oblikovanje takih sistemskih rešitev. Kar z znanstveno metodo ugotovimo in potrdimo, se ne opira na vero, mnenje ali priljubljenost. Ta metoda je neposredna in deluje izključno na podlagi dejstev, dognanj in izsledkov raziskav – torej nam dosegljivega in preverljivega znanja. Nenehno se širi, dopolnjuje in nadgrajuje, saj vedno dopušča, da se utegne motiti. Na tem mestu moramo poudariti, da je znanstvena metoda človeku prirojena, saj jo v zgodnjem otroštvu uporablja, ko se srečuje s prvimi izzivi. Če prisluhnemo prof. psihologije in filozofije Alison Gopnik z univerze Berkeley v Kaliforniji, lahko znanstveni metodi rečemo tudi naravna metoda.

Zaradi vsega naštetega, v društvu Duh časa prisegamo na znanstveno metodo kot temeljno orodje za oblikovanje družbenega sistema prihodnosti.

… več

Praktične rešitve

Pri praktičnih rešitvah se nahajajo posamezni primeri že obstoječih in delujočih orodij, dobrih praks, dejavnosti, skupnosti, projektov ipd., ki uspešno rešujejo ali naslavljajo konkretne družbene izzive. Tukaj boste našli zelo navdušujoče primere, ki utegnejo imeti ključno vlogo pri doseganju nujnih družbenih sprememb. S svojimi vplivi na trenutni družbeni sistem že danes spreminjajo svet na bolje.

… več

  • Odprtokodna programska oprema
  • Odprtokodna strojna oprema
  • Univerzalni temeljni dogodek
  • Na virih osnovano gospodarstvo