Del dohodnine

Flattr this!

sklad05Pristopili smo k projektu Sklada 05, ki vam omogoča, da namenite 0,5 % dohodnine po novem tudi dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene. Zavezanci za dohodnino za leto 2014 so praviloma posamezniki z letnim dohodkom nad 3.302,70 evrov. 0,5 % dohodnine, ki vam jo DURS itak zaračuna, lahko namenite organizacijam, ki so pridobile za to primeren status. Ena takih je tudi ustanova Sklad 05. Njegova posebnost je v tem, da 90 % zbranih sredstev nameni partnerskim organizacijam in posameznikom. Na njihovi spletni strani je mogoče enostavno generirati dopis, ki ga podpišete in posredujete Društvu Duh časa po pošti na naslov Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana. Lahko pa nas tudi obiščete v Ljubljanski delavnici in si ogledate, kako dejavnost poteka. Radi podarimo tudi kak objem (free hug) :). Tako zbrana finančna sredstva bomo namenili predvsem za pokritje stroškov prevoza računalniške opreme. Vaše donacije bodo prispele do nas v naslednjem septembru. Ravno prav, saj se projekt Računalniki za vse po zaslugi donacije Norveškega sklada, s katerim trenutno krijemo tudi prevoze, izteče v juniju 2015. Smo 145 partner v projektu Naložbe 0,5 %. Predvsem nas bo veselilo, če boste pomagali razširiti glas o projektu in možnosti, da to polovico odstotka prejmejo ti, ki jih izberete vi sami. Te pravice še vedno ne izkoristi okoli 60 % plačnikov dohodnine! In denar, ki bi ga lahko prejeli dobrodelni projekti, ostaja v proračunu – kam gre ta, pa tudi sami dobro (ne) veste. Spodbujamo vas, da to možnost izkoristite v čim večjem številu. In izberite po lastni volji! Veseli bomo, če vas bo naša novica pripravila do tega, da to donacijo končno namenite kateremu koli že prejemniku.