Gospodarstvo

Flattr this!

Rešitve, ki ponujajo drugačen pogled na gospodarno upravljanje z viri za zadovoljevanje človeških potreb. Celovito obravnavanje odnosov do Zemlje, ljudi živali, rastlin in vesolja.

Delitev gospodarstva prikazuje naslednji graf:

Tržni način gospodarjenja (ki vodi v potrošništvo, tekmovalnost, družbeno neenakost, izkoriščanje, uničevanje naravnega okolja, je socialno nepravično ipd.) daje veliko prednost dobičku pred skupnim dobrim.

Pri planskem gospodarstvu poznamo centralno plansko gospodarstvo, ki je bilo aktivno v socializmu in se je izkazalo kot nedelujoče. V informacijski družbi pa imamo možnost uporabe internetnega planiranja, o čemer piše Sašo Miklič v svojem diplomskem delu(.pdf).

Na virih osnovano gospodarstvo se najbolj približa internetnemu planiranju, vendar predstavlja še mnogo širši koncept, ki se danes mogoče zdi še utopičen, vendar le zaradi okvirjev preko katerih ne moremo videti.