Koncepti

Flattr this!

Vsak projekt se najprej začne z dobro idejo. V tem delu vam predstavljamo idejne rešitve za družbeno ureditev, ki najbolj celostno rešujejo probleme, s katerimi se soočamo.

Nič ni močnejšega od ideje, katere čas je prišel. (G. B. Shaw)

Primer:

Na virih osnovano gospodarstvo je sistemska rešitev upravljanja z viri za zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev planeta ob skrbi za ohranitev naravnega okolja. Popolnoma se razlikuje od vseh obstoječih ideologij in političnih pristopov, saj z znanstveno metodo naslavlja družbena vprašanja. Poleg tega moramo razumeti, da je družbena ureditev tehnično odkritje, zato najučinkovitejše metode proizvodnje, distribucije, mestne infrastrukture, socialne oskrbe, medicine in podobnega od nekdaj razvijata znanost in tehnologija, ne pa politika ali denarno gospodarstvo.

Ekonomist Brian Devey o “gospodarstvu brez rasti” kot dosegljivi alternativi obstoječemu sistemu:

Vir: RTVSLO