Skupina za informacijsko tehnologijo

Flattr this!

 • Koordinator: koordinator.informatika@duh-casa.si
 • Dopisni seznam: duh-informatika@googlegroups.com

Podatki

 • Koordinator: Mitja Jež – mitja .jez(a)duh-casa.si
 • Sokoordinator: /

Opis nalog

Koordinator skupine za informacijsko tehnologijo:

 • deluje kot usklajevalec med koordinatorji ter med moderatorskim in multimedijskim koordinatorjem
 • dobro pozna informacijsko tehnologijo in z njo povezana orodja
 • redno poroča koordinatorstvu
 • je glavni administrator spletne strani racunalniki.duh-casa.si, foruma in strežnika, na katerem se nahaja arhiv
 • skrbi za stabilnost domen (po potrebi skupaj s programerji, ki jih sam določi)
 • spremlja in skrbi za nemoteno delo ekip v skupini za informacijsko tehnologijo
 • udeležuje se rednih sestankov koordinatorstva
 • objavlja poročila o delu svoje skupine in jih posreduje tudi ekipi zgovornih (odnosi z javnostjo)
 • Za spremembe/urejanja v Domain Name Serverju pišite na naslov dns(A)duh-casa.si
 • Za spremembe/urejanje nastavitev google aplikacij pišite na gapps(A)duh-casa.si

Ekipa za multimedije

Material:

Koordinator:

 • upravlja in nadzoruje delo medijske ekipe
 • ima dostop do internetnih strani, kjer se nahajajo uradna medijska orodja (Youtube, LiveStream, Bambuser, Minus ipd.)
 • je istočasno član medijske ekipe in deluje kot ostali
 • redno objavlja poročila o delu svoje skupine in jih tudi posreduje koordinatorju skupine IT in ekipi zgovornih (stiki z javnostjo)

Ekipa:

 • je odprta za vsakogar
 • ustvarja, obdeluje video posnetke povezane z društvom in/ali gospodarstvom, osnovanim na virih za potrebe ekipe zgovornih (PR)
 • je v rednem stiku z razvojno ekipo, ki skrbi za arhiviranje njihovega dela
 • je v rednem stiku z ekipo zgovornih (odnosi z javnostjo), s katero sodeluje pri izdelavi audio in video materiala (reportaže, intervjuji, spoti…)
 • zadolžena je tudi za izdelavo drugih komunikacijskih medijev kot so flyerji, posterji, logotipi itd.

  Orodja

 • cueprompter – The Online Teleprompter
 • Gimp
 • Inkscape

Ekipa za programiranje

Koordinator

 • upravlja, spremlja in skrbi za nemoteno delo ekipe za programiranje
 • po potrebi tesno sodeluje z razvojno skupino
 • je istočasno član ekipe za programiranje in v njej deluje kot ostali
 • ima dobre integracijske sposobnosti ter dobro pozna enega ali več programskih jezikov, rokovanje z odprto kodo
 • je administrator serverja, na katerem se nahaja arhiv/repositorij ( github)
 • o delu razvojne ekipe redno poroča I.T. koordinatorju
 • ima poglobljeno znanje o gospodarstvu, osnovanem na virih

Ekipa:

 • je odprta za vsakogar, ki ima znanje IT in orodja CAD
 • obvlada enega ali več programskih jezikov
 • razvija, izboljšuje in raziskuje I.T. orodja ter posodablja spletne strani
 • raziskuje in razvija odprtokodne projekte, ki utegnejo izboljšati naše delovanje ali/in prispevati k razvoju v smernicah gospodarstva, osnovanega na virih
 • zbira, posreduje in arhivira vse informacije na internetu, ki bi lahko bile uporabne za naše društvo
 • ureja strežnik na katerem se nahaja ta arhiv
 • ima poglobljeno znanje o gospodarstvu, osnovanem na virih