Zdaj pa dost’! – festival

Flattr this!

BREZPLAČNE PROJEKCIJE NEODVISNIH DOKUMENTARNIH FILMOV

Zakaj imamo finančno krizo? Zakaj imamo borzo? Ali jo v resnici potrebujemo? Kakšna je “zgodba” z nafto? Zakaj imamo vojne? Zakaj ljudje izgubljajo službe? Od kod toliko krivic? Kako nastaja in kaj sploh je denar? Ljudje na večino teh vprašanj ne poznamo pravega odgovora in to je morda glavni vzrok, da se s temi težavami še vedno spopadamo.

ZDAJ PA DOST! ne bo le festival neodvisnega dokumentarnega filma. To bo tudi odločen in ustvarjalen vzklik osveščene javnosti, ki ima dovolj neučinkovitih prijemov trenutnih vladajočih struktur. S tem festivalom želimo začrtati pot v skupno oblikovanje prihodnosti, ki bo temeljila na trajnosti, napredku, sodelovanju, družbeni enakosti, skrbi za sočloveka in planet ter vsem pripadajoči skupni blaginji. Zadnji dan festivala bo v celoti namenjen prav tej pobudi.

FILMSKI NAPOVEDNIK

Lokacije projekcij | O dokumentarnih filmih | Naročilo majic

Facebook dogodek | Google plus dogodek | Livestream

PODROBNEJŠI OPIS FESTIVALA

Festival je v prvi fazi zamišljen kot spodbuda za že več kot očitno nujne spremembe v načinu delovanja naše družbe. Tu ne govorimo o zdrahah na domači politični sceni, slovenskih tajkunih ali 6. bloku TEŠ. Izzivi, s katerimi se soočamo, pridobivajo globalne razsežnosti in vedno bolj dojemamo, da so problemi, ki obremenjujejo različne narode po svetu, takorekoč skupni in vplivajo na blaginjo vseh prebivalcev našega planeta. Da bi jih lahko sploh začeli učinkovito reševati, pa moramo seveda uspešno premostiti medsebojne razlike ter se zediniti v skupnem pogledu na prihodnost našega planeta. Jutrišnje težave so postale današnje težave in ljudje se v vedno večjem številu sprašujemo, kako jih rešiti. Postaja nam jasno, da kot družba ne moremo več delovati neodgovorno ter skupne odločitve prepuščati izbranim posameznikom, ki jih neizogibno omejuje njihov osebni interes. Da bi lahko naredili prvi korak v pravo smer, pa moramo na prvem mestu razumeti ozadje težav, s katerimi se spopadamo danes.
S festivalom “ZDAJ PA DOST`!” želimo ljudi poučiti o temeljnih vzrokih za trenutno najbolj ključne težave človeštva. Šele dobro poučena javnost ima namreč na voljo glavno orodje za spremembe, to pa je znanje. Filmski večeri bodo namenjeni izključno temu. V četrtek, petek in soboto bomo tako obiskovalcem festivala ponudili celo paleto informacij, ki nudijo vpogled v vzroke za globalno korupcijo, številne svetovne krize, revščino in pomanjkanje v mnogih deželah, vztrajno rabo fosilnih goriv, pomanjkanje pitne vode ipd. Na teh večerih bo naš cilj spodbuditi debate o perečih skupnih težavah, pa tudi o možnih rešitvah, ki so v nekaterih filmih predstavljene. Nedelja pa bo predstavljala odločen korak v smeri reševanja skupnih družbenih vprašanj. Sorodne organizacije, ki se zavzemamo za pravično, humano in okolju prijaznejšo družbo, bomo na ta dan stopile skupaj in predstavile svoje dejavnosti, ki že danes oblikujejo lepši svet.

DODATNO POJASNILO

Znanstvene raziskave o družbenem kazalcu bruto domačega proizvoda (BDP), na katerem sloni praktično celotno svetovno gospodarstvo, kažejo, da je ta kazalec strogo bilančne narave. Nima torej nobene povezave z resnično družbeno blaginjo in je posledično popolnoma nerealen, tako kot je tudi finančni sektor v celoti. Na drugi strani pa te raziskave kažejo tudi, da je ravno enakost tista, ki ima globoko povezavo z blagostanjem. Ljudje v državah z večjo enakostjo so srečnejši, bolj zdravi in uspešni. Živijo dlje, več je inovacij in ustvarjalnosti, zagreši se manj umorov in manj je duševnih bolezni. V teh državah ima tudi manj ljudi prekomerno težo, manj je zapornih kazni in manj najstniških porodov. Na podlagi takih znanstvenih dognanj lahko trdimo, da mora biti nova družbena paradigma skladna z enakostjo in da moramo ljudje obrniti kolesje trenutnega finančnega fašizma. Moramo razumeti in jasno povedati, da hočemo več enakosti, saj si vsi – prav vseh 100% ljudi – želimo biti srečni! Ne moremo več početi vedno istih stvari in pričakovati sprememb. To bi bila norost! Nastopiti moramo radikalno in z novim miselnim pristopom. Temeljito moramo razmisliti o svojih vrednotah in slediti smernicam življenja, ne pa smernicam zaslužka, kot to počnemo sedaj.

ZDAJ PA DOST`!

[raw]

[/raw]