Snemanje dokumentarnega filma

Flattr this!

Naš cilj je posneti dokumentarni film, s katerim bi predstavili tako izvedljivost kot tudi nujnost izvajanja trajnostnih sonaravnih projektov ter postopnega prehoda na gospodarstvo, osnovano na virih. Na voljo imamo že več kamer in snemalnih studiev, več profesionalcev nam je ponudilo pomoč pri montaži, zbiranju sredstev in distribuciji, zato bo že kmalu padla prva klapa. Filmi Zeitgeist se v glavnem navezujejo na stanje v ZDA, ki pa ni v vseh pogledih enako kot pri nas, zato moramo opraviti obsežno raziskavo, ki nam bo dala dovolj podatkov za naše delovanje v Sloveniji. Opravili bomo pogovore s strokovnjaki, jih posneli, te posnetke pa uporabili za film, s katerim bomo lahko predstavili dejansko stanje v Sloveniji na področju obnovljivih virov energije in trajnostnih rešitev. Za sodelovanje pri projektu pišite Ugu na matjaz.ugovsek@duh-casa.si

1. direktni cilji filma:

 • prikazati socialno – ekonomsko stanje v Sloveniji in vzroke za krizo
 • prikazati nujnost po spremembi družbenega sistema
 • predstaviti trajnostne in sonaravne projekte ter njihovo izvedljivost
 • predstaviti izvedljiv načrt za postopen prehod v nov družbeni sistem
 • vse skupaj zaobjeti s predstavitvijo Projekta Venus (in alternativ, če so)

2. posredni cilji filma:

 • povečati prepoznavnost društva/gibanja Duh časa
 • povečati število prostovoljcev v Sloveniji
 • povečati vpliv NVO v Sloveniji
 • preusmeriti pogovore v medijih k razpravam o novih družbenih ureditvah
 • produktivno zdramiti slovensko javnost

3. ciljne skupine:

 • predvsem mladi od 14. do 40. leta starosti
 • aktivisti, prostovoljci, ekologi
 • podjetniki
 • intelektualci
 • ekonomisti
 • tudi politiki

4. informacije, ki jih film mora vsebovati:

 

a) energija:

 • je mogoče vsem v Sloveniji zagotoviti brezplačno el. energijo?
 • katere alternative za pridobivanje energije iz obnovljivih virov poznamo?
 • kakšna sta njihova izvedljivost in potencial v Sloveniji?
 • kako in do kdaj bi lahko dosegli ničelno stopnjo onesnaženja v proizvodnji energije?

b) prehrana:

 • je mogoče avtomatizirati proizvodnjo hrane?
 • katere so prednosti avtomatizacije in njene morebitne slabosti?
 • alternative (aquaponika, hidroponika, aeroponika ipd.)
 • v kolikšnem času bi lahko dosegli prehrambeno neodvisnost?
 • koliko energije in ostalih virov bi za to porabili?
 • ali je lahko avtomatizirana proizvodnja hrane tudi ekološko neoporečna?
 • kako in do kdaj bi lahko dosegli ničelno stopnjo onesnaženja v proizvodnji hrane?

c) transport:

 • je mogoče avtomatizirati transport?
 • koliko energije in ostalih virov bi potrebovali za to?
 • katere so prednosti avtomatizacije in njene morebitne slabosti?
 • v kolikšni meri bi lahko zmanjšali potrebe po transportu z lokalno proizvodnjo?
 • kakšne oblike transporta na obnovljive vire energije bi lahko uporabili?
 • kako in do kdaj bi lahko dosegli ničelno stopnjo onesnaženja v transportu?

d) znanost:

 • primerjava znanstvene metode odločanja z ostalimi (politična, verska …)
 • reprap in podobne tehnologije – kaj vse prinašajo?
 • kaj lahko pričakujemo v naslednjih 10-20 letih, če ostanemo v kapitalizmu?
 • kaj lahko pričakujemo, če bi uveljavili gospodarstvo, osnovano na virih?

e) gradnja:

 • je mogoče avtomatizirati gradnjo? – navezava gradnja-reprap
 • kako bi lahko gradili, ne da bi škodili okolju?
 • gradnja energetsko samozadostnih stanovanjskih objektov
 • kateri materiali za gradnjo so zdravju škodljivi in kateri ne?

f) ekologija:

 • reciklaža – kako doseči poenotenje embalaže?
 • embalaža – razgradljiv material, uporaben tudi sekundarno kot npr. gnojilo?
 • čistila – razgradljiv material, uporaben tudi kot gnojilo?
 • pitna voda – kakšno je stanje danes in kako ohraniti vire?
 • zrak – kakšno je stanje danes in kako preprečiti onesnaževanje?
 • transport – kakšno je stanje danes in kako preprečiti onesnaževanje?
 • prehrana – kakšno je stanje danes in kako preprečiti onesnaževanje?
 • pridobivanje energije – kakšno je stanje danes in kako preprečiti onesnaževanje?

g) projekt Venus:

 • kratka predstavitev – teaser
 • razlaga sistemskega pristopa
 • intervju z Jacqueom in Roxanne (odgovori vezani na Slovenijo)