Usmeritve in predlogi

Flattr this!

Dandanes pogosto iz medijev slišimo komentatorje govoriti o številnih problemih, s katerimi se soočamo, kot so globalno segrevanje, uničevanje okolja, brezposelnost, kriminal, nasilje, revščina, lakota in hitra rast svetovne populacije. Kako pogosto pa slišimo o izvedljivih načrtih za odpravljanje teh težav? Ljudem je zelo preprosto družbo kritizirati, precej težje pa je opredeliti in izvajati načrte za odpravo težav.

Projekt Venus je realen načrt za rojstvo nove svetovne civilizacije, ki temelji na skrbi za človeka in vračanju okolja naravi.

Načrti projekta Venus ponujajo družbi širši razpon možnosti zasnovan na znanstvenih možnostih, usmerjenih v novo obdobje miru in trajnostnega razvoja za vse. Z izvedbo ekonomije osnovane na virih, in množico inovativnih in okolju prijaznih tehnologij, direktno usmerjenih v sam socialni sistem, bodo predlogi projekta Venus dramatično zmanjšali stopnjo kriminala, revščine, lakote, brezdomstva in mnogih drugih problemov, ki so danes pogosti povsod po svetu.

Ena od temeljnih ugotovitev organizacije je dejstvo, da večina destruktivnih dejanj v današnji družbi izvira neposredno iz razčlovečenega okolja monetarnega sistema. Poleg tega je z avtomatizacijo potrebnega vse manj človeškega dela, in prej ali slej večina ljudi ne bo imela dovolj denarja, da bi si lahko privoščila izdelke in storitve, ki so proizvedeni.

Projekt Venus predlaga socialni sistem, v katerem sta avtomatizacija in tehnologija inteligentno integrirana v samo obliko družbe, katere osnovna funkcija je zagotavljati visoko kvaliteto življenja in ne visoke dobičke. Ta projekt predstavlja tudi zbirko izvedljivih in praktičnih vrednot.

Te so tudi v popolnem soglasju s spiritualnimi aspekti in ideali, ki jih najdemo v večini religij povsod po svetu. Za razliko od njih pa projekt Venus predlaga, da se te ideale prenese v izvedljivo realnost.

Prva faza

Prva faza dolgoročnih načrtov projekta Venus že poteka. Jacque Fresco, futurist, izumitelj, industrijski oblikovalec in ustanovitelj projekta Venus, in njegova družabnica Roxanne Meadows, sta izgradila 9 hektarjev velik raziskovalni center v mestu Venus na Floridi, ki služi predstavitvi predlogov projekta Venus. Ustvarjeni so bili video posnetki, zloženke in nedavno izdana knjiga “The Best That Money Can’t Buy: Beyond Politics, Poverty and War”, da bi z njimi razširili poznavanje projekta in njegovih mnogih predlogov.

Druga faza

V drugi fazi bo sproduciran celovečerni film, ki bo prikazal, kako bi zgledal svet, ki bi funkcioniral po predlogih projekta Venus. Ta film bo priskrbel pozitivno vizijo miroljubne družbe v kateri so vsi ljudje del globalne družine na planetu Zemlja, civilizacije, v kateri vsi ljudje konstruktivno prispevajo k razumevanju sveta, ki si ga delimo. Ta film je zasnovan tako, da bo zanimiv, zabaven in podučen tako odraslim kot otrokom.

Tretja faza

Da bi preveril svoje načrte in predloge, se projekt Venus trudi uresničiti svoje ideale v praksi – z gradnjo eksperimentalnega raziskovalnega mesta. Načrti za večino začetnih tehnologij in zgradb so že v pripravi. Trudimo se zbrati sredstva, ki bi omogočila izgradnjo tega prvega eksperimentalnega mesta. To mesto bo namenjeno delu v smeri ciljev projekta Venus, ki so:

  1. Izvesti razglasitev zemljinih naravnih virov kot skupne dediščine vseh ljudi.
  2. Preseganje umetnih meja, ki dandanes ločujejo ljudi
  3. Zamenjava nacionalnih gospodarstev osnovanih na denarju z globalnim gospodarstvom osnovanem na virih
  4. Pomoč pri stabilizaciji števila ljudi na zemlji s pomočjo izobraževanja in prostovoljne uporabe kontracepcijskih sredstev
  5. Vrnitev in obnova naravnega okolja po naših najboljših močeh
  6. Preoblikovanje mest, sistemov prevoza, agrikulture in industrijske proizvodnje v obliko, ki je energijsko učinkovita, čista in služi potrebam vseh ljudi
  7. Postopen prehod proč od korporacij in vlad (lokalnih, državnih in naddržavnih) kot oblik družbenega upravljanja
  8. Delitev in uporaba novih tehnologij v korist vseh narodov
  9. Razvoj in uporaba čistih in obnovljivih virov energije
  10. Proizvodnja izdelkov najvišje možne kakovosti v korist vseh ljudi
  11. Obvezne študije vplivov na okolje pred izvedbo vsakega velikega projekta
  12. Spodbujanje najširšega razpona kreativnosti in konstruktivnih podvigov
  13. Preseganje nacionalizma, fanatizma in predsodkov z uporabo izobraževanja
  14. Ukinitev elitizma, tehničnega ali kakršnegakoli drugega
  15. Razvijanje metodologij z uporabo podrobnega raziskovanja in ne naključnih mnenj
  16. Razvoj komuniciranja v šolah, da bo naš jezik relevanten fizičnemu stanju sveta
  17. Zagotavljanje ne zgolj nujno potrebnih reči za življenje, temveč tudi izzivov, ki stimulirajo um, s povdarkom na tem, da smo si raznoliki in ne enolični
  18. Nazadnje, intelektualno in čustveno pripraviti ljudi na spremembe in izzive, ki nas čakajo

Četrta faza

Po gradnji eksperimentalnega mesta je predviden tudi tematski park, ki bo obiskovalce zabaval in obveščal o možnostih humanega in okolju prijaznega načina življenja, ki ga načrtuje projekt Venus. Predstavljene bodo inteligentne hiše; visoko učinkoviti in čisti načini prevoza; napredna računalniška tehnologija; in številne druge inovacije, ki lahko izboljšajo življenje vseh ljudi v zelo kratkem času.

Nihče ne more napovedati prihodnosti. Lahko zgolj ekstrapoliramo iz znanih informacij in trendov. Rast števila ljudi, tehnološke spremembe, globalno stanje okolja, in viri, ki so na razpolago so primarni kriteriji za projekcije prihodnosti.

Ne obstaja nobena filozofija ali pogled na svet, naj bo verski, politični, znanstveni ali ideološki, glede katerega bi se vsi strinjali. Prepričani pa smo, da so vsi aspekti projekta Venus, ki morda izpadejo zastrašujoči, tisti, ki so jih nanj projecirali drugi.

Projekt Venus ni niti utopičen niti Orwellianski, prav tako ne gre za sanje nepraktičnih idealistov. Predstavlja zgolj povsem dosegljive cilje, ki potrebujejo le to, da inteligentno uporabimo znanje, ki ga že imamo. Edine omejitve so tiste, ki si jih postavimo sami.