Znanstvena metoda

Flattr this!

Vojne, denar, demokracija so politične metode, ki ne morejo ponuditi pravih rešitev.

Teze, preizkusi, sklepanja, dejstva so tista, ki spreminjajo svet.

Opredelitev

Preden opredelimo, kaj znanstvena metoda je, je smiselno najprej nedvoumno določiti, kaj znanstvena metoda ni.

Znanstvena metoda ni način, ki je izključno namenjen uporabi znanstvenikov. Medtem ko so metodo v veliki meri razvili znanstveniki, je to tudi splošna metoda za vsa področja.

Znanstvena metoda je:

Popolna metoda reševanja problemov in odločanja za vsa področja.

Znanstvena metoda je hkrati osnovna metoda, vodnik in sistem, iz katerega izvirajo in se izboljšujejo,
razširjajo ter uporabljajo znanja na vseh področjih.

Je oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja, ki si prizadeva metodično priti po določenem zaporedju, po delih, ki se potem uredijo in povežejo v urejeno celoto do izpeljanih, urejenih in dokazljivih spoznanj; pri tem se opira na tisto, kar je (za kaj) najvažnejše in najznačilnejše.

Povezave