Odprtokodni sistemi

Flattr this!

Odprta koda (angleško Open source)

je razvojna metodologija, ki ponuja praktično dostopnost do kode produkta (ugodnosti in znanje). Nekateri odprto kodo dojemajo kot enega izmed mnogih možnih pristopov načrtovanja, drugi pa jo smatrajo kot kritičen strateški element svojega delovanja. Preden je odprta koda postala širše sprejeta, so razvijalci in proizvajalci uporabljali različne fraze za opis tega koncepta; izraz odprta koda je postal priljubljen z vzponom interneta, ki je omogočil dostop do različnih modelov produkcije, komunikacijskih poti in interaktivnih skupnosti. Odprtokodni model delovanja in sprejemanja odločitev omogoča hkraten vnos dela, pristopov in prioritet ter se razlikuje od bolj zaprtih, centraliziranih modelov razvoja. Principi in prakse se po navadi nanašajo na razvijanje izvorne kode programov, ki so razpoložljivi za javno sodelovanje – odprto programje. Gre torej za način razvijanja tako aplikaciji kot tudi naprav, kjer je izvorna koda javno dostopna. To pomeni, da si lahko vsak posameznik aplikacijo ali napravo prilagodi svojim potrebam, če ima za to željo in ustrezno znanje.

Običajno je ta koda pod prosto licenco, kar posledično pomeni, da so tovrstni izdelki v večini primerov brezplačni.

 

 

vir: wikipedia