Za določen namen

Flattr this!

Če želiš svojo finančno donacijo natančneje opredeliti, v plačilnem nalogu UPN, v okence “namen plačila” lastnoročno zapiši namen. Predlagamo sledeče zapise:

Za delovanje društva

V primeru, da v namen vpišeš “Delovanje društva” bo donacija porabljena za osnovne stroške delovanje društva kot so: potrošni material npr.: kartuša za tiskalnik, papir, spletne domene in gostovanje spletnih strani ali stroške osnovnega delovanja društva npr.: plačilo računovodskih storitev, taks za namene različnih aktivnosti društva.

Za izobraževanje

Dejavnost Izobraževanje je namenjena informiranju o RBE (Resourse Based Economy – na virih osnovano gospodarstvo), TVP (The Venus project – projekt Venus), sorodnih temah ter tekočih projektih društva, katerim skupni imenovalec je nova družbeno ali pa socialno-ekološka paradigma razvoja. Donacija namenjena temu projektu bo porabljena za stroške izvedbe izobraževanj, promocije, najema prostorov, prevoznih stroškov, priprave in tiska gradiv ter podobnega.

Za projekt RSO

Cilj projekta Računalniki za socialno ogrožene (RSO) je zbirati neuporabljeno računalniško opremo, jo pripraviti za nadaljnjo uporabo in podariti tistim, ki si je ne morejo privoščiti. Vizija projekta je v vseh slovenskih regijah vzpostaviti centre tovrstnega recikliranja. Donacija namenjena temu projektu bo porabljena za plačila stroškov izvedbe delavnic, prevozov, nakupa materialov, čistil in podobno.

Akvaponični vrt (Triglavski urbani vrt – TUV) smo preselili v Izlake, kjer ga bo prevzelo Društvo Medijske Toplice. Do dokončne postavitve in dogovora z Izlačani, še naprej zbiramo donacije za razvoj akvaponike tudi v našem društvu in jim jih bomo seveda posredovali.

Za triglavski urbani vrt

Namen projekta Triglavski urbani vrt je v prvi fazi vzpostavitev testnega akvaponikčnega sistema (na Triglavski ulici v Ljubljani), ki bo omogočal alternativni način gojenja hrane v urbanih okoljih. V drugi fazi nameravamo zgraditi večji akvaponični sistem v okolici Ljubljane, ki bo uspešno “nahranil” večjo skupino ljudi. Vizija projekta je konkretno prispevati k dvigu prehrambene samooskrbe posebej v urbanih okoljih ter pripomoči k raziskovanju na tem področju. Donacija namenjena temu projektu bo porabljena za stroške izvedbe projekta kot so: materiali za vzpostavitev sistema, stroški vzdrževanja tega sistema, promocija in nadaljnji razvoj.

Rezultate naših dejavnosti – po svojih najboljših močeh – predstavljamo na straneh namenjenih posameznim projektom. Za več informacij smo dosegljivi na info@racunalniki.duh-casa.si.

Transparentnost našega delovanja zagotavljamo z javnimi objavami stanja na našem bančnem računu.