Gradnja

Flattr this!

Gradnja se tiče vseh nas. Naj bo to gradnja objektov ali strojev – povsod so in skoraj vsi jih rabimo.

Ta hip je stran sicer under construction (v izgradnji), vendar se bomo trudili, da bo kljub temu kar se pregledna in uporabna.

Za začetek najprej, kako se zadeva vklaplja v širši kontekst:

Zeitgeist ali duh časa je pojem, ki odraža splošno kulturno, intelektualno, etično, duhovno in politično klimo znotraj določenega naroda ali določene skupine v skladu s splošnim okoljem, moralo, sociokulturno usmeritvijo ali vzdušjem neke ere oziroma obdobja.

Že bežen pogled nas privede do ugotovitve, da je vsakršna aktivnost družbe in s tem tudi posameznika podvržena duhu časa v katerem živimo. Gradbeništvo pri tem ni izjema. Ker je v duhu današnjega časa prevladujuča težnja iztržiti kar največji dobiček, ta težnja večinoma nadkrili vsak drug kriterij, bodsi še tako strokovno utemeljen ali očitno zdravorazumski.

Srečujemo se torej z dilemo želje in potrebe po tem, da gradimo kvalitetneje in na trajnostno naravnan način, napram težnji prihraniti čas in denar, ter kvalitetna gradiva, ki so iz znanih razlogov draga in/ali “časovno potratna” pri vgradnji.

Pri definiciji, kako doseči optimizacijo ali vsaj povečati funkcionalnost gradbenih objektov je najprej potrebno prepoznati in točno opredeliti razloge, zakaj ne gradimo bolje. Pri tem lahko pomaga vsak in sicer na tej razpredelnici

Tudi na osnovi tako zbranih podatkov bom poskusil formulirati načine, kako znotraj obstoječega sistema doseči najboljše rezulte na tem področju in na katerih področjih se je nujno potrebno angažirati, če želimo doseči premik na bolje.

Vprašanja in predloge pošljite na naslov: niko.godec@duh-casa.si