Tehnologija

Flattr this!

Kaj je tehnologija?

Tudi pojem tehnologije je močno obremenjen s predsodki. Nekateri pojmu tehnologija zmotno pripisujejo neko lastno voljo, namen ali namero. Izvor tega zmotnega prepričanja ni povsem jasen.
Skrajni čas je, da razčistimo to zmoto.

Tehnologíja je veda o načinih izdelovanja (česarkoli že) ali skupek takih postopkov od začetnega do končnega stanja. Na svetu ni izdelka, ki bi nastal brez tehnologije.

Namen uporabnika vede je priti do spoznanj. Veda sama mu pot do spoznanj zgolj omogoča in je kot taka pasivna, inertna in amoralna (v smislu odsotnosti morale in nikakor ne nemoralna). Dejstvo, da obstajajo tehnologije, katerih uporaba je škodljiva ali celo pogubna, ne spremeni enako trdnega dejstva, da se omenjena tehnologija ni »izumila sama«. Niti obstoj (ob uporabi) škodljive tehnologije, katero je nekdo, ki je bil nemoralen, artikuliral, ni »krivda« tehnologije (postopka, znanja, vede) same, ampak je vedno, zgolj in izključno zavestna odločitev uporabnika.

Širjenje zablode neobstoječega animizma in pristranskosti tehnologije (v času pisanja tega povzetka) podpira celo SSKJ, v katerem med drugim piše: »umazana tehnologija, ki povzroča, da je okolje onesnaženo.« Ponovno: uporaba postopkov, ki onesnažujejo, so tisti, ki mažejo, in ne védenje o obstoju takega načina uporabe.

Tehnologíja je torej veda o skupku postopkov pridobivanja, obravnave, obdelave in predelave surovin, obdelavi in predelavi materiala v izdelek (in transporta), od začetka do končnega stanja; tudi (predvsem količinsko) upravljanje z informacijami (informacijska tehnologija) in učinkovitim posredovanjem znanja (izobraževalna tehnologija). Lahko označuje tudi delovna sredstva. V novejšem času izraz tehnologija prekriva ali celo zamenjuje izraz tehnika, ki je sicer podmnožica tehnologije in pogosteje označuje njeno praktično uporabo.

Téhnika je (prvenstveno) dejavnost, ki se ukvarja s konstruiranjem in izdelovanjem strojev, delovnih priprav, materialnih dobrin, skupek postopkov glede na znanje, izkušnje — je veda o tej dejavnosti (kot že povedano, se uporablja kot sopomenka tehnologiji); je urejen, ustaljen način, postopek opravljanja kakega dela, dejavnost, označuje izdelke te dejavnosti — na primer: bela tehnika; je uporaba znanosti oziroma natančneje naravoslovja in matematike za potrebe človeštva.

Tehnologija so znanstvene raziskave, dane v praktično uporabo. Predstavlja sistem, s katerim družba zagotavlja svojim članom stvari, ki jih potrebujejo ali želijo.

Povezave