Tretji člen – glas ljudstva

17. 2. 2012 Mitja Jež Comments

Flattr this!

Poziv k etični odločitvi o TEŠ 6 lahko podprete tukaj:
tretjiclen.si/slo/tes6/

Poziv Državnemu zboru, Vladi, predsednikom parlamentarnih strank in vodjem poslanskih skupin Državnega zbora:

Kot aktivni državljani Slovenije vas v skrbi za energetsko učinkovito, zdravju in okolju prijazno ter gospodarsko napredno prihodnost Slovenije pozivamo:
Nemudoma pripravite in sprejmite zakon o šestmesečnem moratoriju na vse aktivnosti in odločanje o projektu TEŠ 6.
V času moratorija ustanovite etično razsodišče, ki naj na transparenten in celovit način ovrednoti projekt z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske sprejemljivosti, vlada pa naj njegove razsodbe upošteva.
Pozivamo vas, da vlada nemudoma zaustavi dela na gradbišču TEŠ 6 in s tem prepreči povečevanje stroškov projekta, ki nima nedvoumne politične zelene luči.

Zahtevamo, da vlada v času moratorija pripravi trajnostni energetski scenarij in ga obravnava kot enakovredno alternativo razvoja slovenske energetike.

Pred novo vlado je pomembna in odgovorna odločitev o usodi projekta TEŠ 6. S sprejetjem odločitve bo vlada prevzela dolgoročno odgovornost za doseganje ciljev energetske in podnebne politike, za javne finance in življenjsko okolje ter zdravje državljank in državljanov Slovenije. Takšna odločitev ne sme biti sprejeta nepremišljeno.

Projekt z daljnosežnimi gospodarskimi, okoljskimi, socialnimi in zdravstvenimi posledicami v veliki meri opredeljuje smer razvoja Slovenije v naslednjih desetletjih, kljub temu pa je že od samega začetka voden brez sodelovanja javnosti, netransparentno in po načelu izvršenih dejstev. Cena investicije je narasla s 600 milijonov na več kot 1,3 milijarde evrov, za skoraj tretjino te vsote naj bi jamčila država oziroma slovenski davkoplačevalci. Številna finančna in tehnološka tveganja pa sploh še niso bila ovrednotena. Izvedba projekta TEŠ 6 bi onemogočila doseganje srednjeročnih in dolgoročnih podnebnih ciljev, ki se jim je Slovenija zavezala kot članica EU.

Dosedanje izvajanje projekta TEŠ 6 spremljajo številne pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije, zaradi kršitve Evropskih direktiv 2004/17/ES in 2009/31/ES je vložena pritožba pri Evropski komisiji.

Kljub številnim tveganjem projekt drvi naprej, stroški se povečujejo, nadaljuje se izsiljevanje z argumentom, da je projekt že predaleč, da bi ga bilo smiselno prekiniti. Ni res. Za zaustavitev slabe investicije ni nikoli prepozno.

Kampanja za etično presojo projekta TEŠ 6 je pobuda raznolike skupine organizacij in posameznikov, ki so se združili v pozivu odločevalcem, naj ravnajo kot dober gospodar in zastopnik javnega interesa. Več o tem si lahko preberete na www.ustavimotes6.si.

Podprite poziv in ga razširite med svoje prijatelje! Naši glasovi so naša moč.

Tretji člen je spletna skupnost državljank in državljanov, ki želimo imeti vpliv na odločitve širšega javnega pomena.

Skupnost aktivnih državljanov so poimenovali po 3. členu naše ustave, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov. Država, v kateri ima oblast ljudstvo in kjer se ljudska oblast izvršuje neposredno in z volitvami.

3. člen Ustave Republike Slovenije:
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Spletna skupnost Tretji člen je orodje za izvrševanje neposredne demokracije. Njeno poslanstvo je združiti in aktivirati državljane Slovenije, da bi skupaj oblikovali državo in družbo, kakršno si želimo. Da bi se zavzemali za poštenost in socialno pravičnost, varovali našo naravo in okolje ter krepili demokracijo.

vir: www.tretjiclen.si