Jacque Fresco je prejel nagrado na prvem svetovnem srečanju vrha NOVUS

1. 8. 2016 Mitja Jež Comments

Flattr this!

Prizorišče srečanja vrha NOVUS med predstavitvijo Frescovega dela
Slika 1: Prizorišče srečanja vrha NOVUS med predstavitvijo Frescovega dela

17. julija 2016 je v dvorani Združenih narodov v New Yorku potekalo srečanje NOVUS 2016, visok politični forum za trajnostni razvoj. Na srečanju so podelili nagrade 17 znanstvenikom, tehnologom in izumiteljem s celega sveta, ki s svojim delom prispevajo k uresničitvi globalnih ciljev. Nagrado je prejel tudi stoletnik, g. Jacque Fresco, družbeni inženir, futurist in soustanovitelj Projekta Venus, in sicer za življenjsko delo na področju razvoja trajnostnih rešitev, ki jih združuje pod imenom gospodarstvo osnovano na virih (Resource Based Economy). To je bilo prvo tako priznanje Frescovemu delu na svetovni ravni.

Posnetek podelitve si lahko ogledate tu:

V govoru ob sprejetju nagrade sta s soustanoviteljico Projekta Venus, ga. Roxanne Meadows objavila novico o ustanovitvi nevladne organizacije “Resourse based economy”, katere cilj je zgraditi prvo trajnostno mesto v skladu z vizijo Projekta Venus.

Jacque in Roxanne s priznanjem vrha NOVUS
Slika 2: Jacque in Roxanne s priznanjem vrha NOVUS

25. septembra 2015 so Združeni narodi (ZN) sprejeli “Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030” skupaj s sedemnajstimi cilji za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotovitev blaginje vsem. NOVUS je 17. julija letos prvič organiziral letni vrh v partnerstvu z Oddelkom ZN za ekonomske in družbene zadeve (DESA, Department of Economic and Social Affair), kjer so simbolično predstavili 17 glasnikov pozitivnih družbenih sprememb, med katerimi je tudi Jacque Fresco.
Razvojni cilji ZN so vzbudili izjemno pozornost humanitarnih, vladnih in nevladnih organizacij. Medtem ko te organizacije v skupne cilje vlagajo veliko časa in energije, se pogosto soočajo s težavami pri uporabi številnih tehnoloških novosti, ki so danes že na voljo. Inovatorji po vsem svetu razvijajo inovativne rešitve, a te žal niso neposredno usmerjene k doseganju globalnih ciljev. Na srečanju NOVUS se tehnologija sreča s človečnostjo za boljši jutri. Letos so zato počastili 17 inovatorjev, ki združujejo ta dva svetova in s svojimi aktivnostmi že dosegajo pozitivne spremembe.
Vrh NOVUS služi kot medgeneracijska platforma, ki navdihuje vse generacije, da se združujejo v aktivnostih za pozitiven humanitarni učinek. Išče načine za spodbujanje doseganja ciljev ZN do leta 2030 s širjenjem zgodb o preoblikovanju in vztrajnosti v svetu, vedno bolj polnem izzivov.