Kazenska ovadba zoper odgovorne za krizo

Flattr this!

Skupina aktivnih državljank in državljanov, v katero so vključeni tudi ugledni pravni strokovnjaki, in ki deluje pod imenom Skupina Kazenska ovadba, je pripravila zelo pomembno ovadbo proti “neznanim storilcem”. Pomembna je zato, ker organe poziva k pregonu političnih in gospodarskih tajkunov, ki so državo in lastnino prebivalcev Slovenije prikrajšali za vrtoglave zneske. Pomembna je tudi zato, ker ovadba navaja vrsto dokazov, ki so jih javno izrekli ljudje na odgovornih javnih funkcijah. In, nenazadnje, pomembna je zato, ker ovadbo vlagamo mi, oškodovanci, državljani Republike Slovenije, vsak posebej med nami ter obenem zahtevamo primerno odškodnino za povzročeno škodo.
Predlagamo, da pozorno preberete uvodno besedilo ter besedilo ovadbe. Če se strinjate, ovadbo dopolnite v skladu z uvodnimi navodili ter jo bodisi osebno ali s priporočeno pošiljko oddajte na eno od okrožnih tožilstev, kopijo ovadbe pa pošljite na naslov Skupine Kazenska ovadba.

Aktivne državljanke in državljani Mreže za neposredno demokracijo


Obrazložitev:

Priloženi tekst (glej spodaj!), je po vsebini kazenska ovadba zoper neznane storilce, v uličnem jeziku zoper gospodarske in politične tajkune. Sicer so tajkuni znani in imajo imena, vendar njihovo ugotovitev ovadba prepušča organom pregona iz dveh razlogov. Prvič, ker jih je preveč za naštevanje, drugič, ker varuje podpisnike ovadbe pred morebitnimi povratnimi ovadbami za krive ovadbe. V nepravni državi ni moč z gotovostjo napovedati posledic. Prav zato je ovadba sestavljena v težnji po čim večji učinkovitosti in sočasno ob varovanju osebe podpisnika.

Iz vsebine boste ugotovili, da je podana zoper akterje, ki so obljubljali Slovencem drugo Švico ob tem pa Slovenijo opustošili in zadolžili preko vseh meja ter jo naredili za najbolj skorumpirano državo na svetu.

To se mora končati in krivci morajo biti kaznovani!

Če je odpovedala izvršilna oblast, če je odpovedala zakonodajna oblast, ostane le še sodna – tretja neodvisna veja oblasti.. Pa naj ta dokaže svojo tako pogosto deklarirano neodvisnost in vrne Slovenijo Slovencem. To je še edina mirna demokratična pot za rešitev Slovenije.

Zato Slovenci množično podpisujemo te ovadbe. Prirejena so tako, da tekst ustreza vsakemu podpisniku. Predstavljeni smo kot oškodovanci, kar pomeni, da nas morajo organi pregona obveščati o poteku postopka.

Ugotovili smo, da je to demokratična rešitev, ena najbolj učinkovitih in naprednih, zakonitih in nenasilnih akcij do sedaj. Organi pregona so dolžni ukrepati. Vsak državljan posebej je oškodovanec v tem, kar nam počnejo kriminalne elite in s čimbolj množičnim pošiljanjem te ovadbe na tožilstva želimo državljani javno povedati, da nam ni vseeno za nas in našo prihodnost.

Nadzor nad vlaganjem ovadb je iz razlogov enotnega nastopa pred organi pregona prevzela Skupina Kazenska ovadba, v kateri deluje tudi avtor te ovadbe. Skupina ima sedež v Ljubljani, Soška ulica 19/b. Tu se zbirajo kopije ovadb zaradi informacij in pregleda. Tu se bodo tudi pripravljali enotni odgovori organom pregona ali sodstvu ter druge akcije ter dajali nasveti v zvezi z ovadbo in postopki z njo.

Po podatkih Skupine kazenska ovadba je vloženih že preko sto kazenskih ovadb na vsa Okrožna državna tožilstva v Sloveniji. Sicer konkretnih odzivov še ni, vendar jih pričakujemo vsak čas, saj vlaganje ovadb traja že približno mesec dni.

Kako se izpolni Kazenska ovadba:

Na prvi strani vpišete vse svoje osebne podatke, kot je navedeno. Med vsemi tožilstvi na naslovu http://www.dt-rs.si/sl/okrozna_drzavna_tozilstva/ izberete najbližje Okrožno državno tožilstvo in vpišete njihov naslov. Kazensko ovadbo podpišete na zadnji strani in na koncu dopišete 1 x poslano Skupini kazenska ovadba, Soška 19 b, 1000 Ljubljana. Podpisan izvirnik kazenske ovadbe pošljete s priporočeno pošto na naslov že omenjenega najbližjega državnega tožilstva, kopijo ovadbe pa pošljete na naslov Skupine Kazenska ovadba, lahko z navadno pošto, lahko skenirano na odv.anajug(at)gmail.com ali bzabjek(at)amis.net ali po faxu 05 3331051. Na ta elektronska naslova lahko podpisniki tudi postavljate vprašanja v zvezi z ovadbo in sporočate morebitne odgovore, zahteve ter druge reakcije organov pregona.

Lahko pa podpisano kazensko ovadbo pošljete tudi le na naslov Skupine kazenska ovadba, in bo preko nje vložena na pristojno tožilstvo ter skenirana za skupen arhiv.

Skupina Kazenska ovadba
10. 12. 2013

PRILOGA:
.pdf: Kazenska ovadba zoper tajkune
.doc: Kazenska ovadba zoper tajkune

Izpolniti ter poslati na:

naslov najbližjega Okrožnega državnega tožilstva,

in na naslov:
Skupina kazenska ovadba,
Soška 19 b,
1000 Ljubljana

(oz. elektronsko na odv.anajug(at)gmail.com, bzabjek(at)amis.net ali po faxu na 05  333 10 51 )

 

vir: AktivniDrzavljan.si

3 People reacted on this

Comments are closed.