Težave so v vzrokih, ne posledicah! Pomagajmo ljudem, če (z)moremo!

26. 8. 2015 Mitja Jež Comments

Flattr this!

… je bil Nikolov odziv na novico Slovenske filantropije o odprtem pismu predsedniku vlade, v katerem ga šest nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podpore migrantom, pozivajo naj država nemudoma okrepi slovensko azilno in migracijsko politiko v smeri boljše in večje pomoči beguncem. V čisto zadnjem od predlaganih konkretnih ukrepov nas pismo seznani, da Slovenija še vedno ni ratificirala konvencije Združenih narodov o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin iz leta 1990! V Društvu Duh časa smo se odločili javno podpreti odprto pismo in se zahvaliti njenim avtorjem!

Pomoč beguncem: http://www.adra.si/zbiranje-humanitarne-materialne-pomoci-za-begunce-na-lezbosu/

begunci1