Predavanja o trajnostnem razvoju

Flattr this!

Želiš predavanje v svojem kraju? Organiziraj ga!.

Predavanja smo zaenkrat ločili na tri ciljne skupine:

  • otroci (od 8 do 13 let)
  • mladina (14 do 18 let)
  • odrasli (starejši od 18 let)

Otroci:

Predavanje je namenjeno vzpodbujanju otrokovega razmišljanja o prihodnosti ter predstavljanju možnosti, ki nam jih ponujata znanost in tehnologija. Predstavitev je otrokom zelo zanimiva in zabavna, saj se začne z risanim filmom, ki predstavi, kakšen bi lahko bil naš planet v prihodnosti, nadaljuje se z raznimi interaktivnimi igricami, ki otroke vzpodbudijo k sodelovanju in kreativnosti, zaključi pa s poenostavljeno predstavitvijo Projekta Venus. Izvajali bomo tudi delavnice, na katerih bomo otroke seznanjali z znanostjo in tehnologijo prek praktičnih primerov (nekaj podobnega Hiši eksperimentov). Predavanja in delavnice bomo sistematično izvajali po slovenskih osnovnih šolah. Za sodelovanje na tem področju pišite na info@racunalniki.duh-casa.si

Mladi:

Predavanje je namenjeno informiranju, osveščanju ter vzpodbujanju in razvijanju produktivne kritike pri mladih. Predvsem je usmerjeno v razumevanje pomembnosti znanja, ki je pogoj za napredek in razvoj, tako vsakega posameznika kot tudi celotne družbe. Mladim prikažemo nekaj sistemskih rešitev s področja energije, avtomatizacije in šolstva, ki bi jih lahko že izvajali, pa jih še ne. Opozarjamo na ključne spodrsljaje in nepravilnosti v naši družbeni ureditvi ter pri vsaki tudi ponudimo rešitev oz. boljšo alternativo. Prav tako prirejamo tudi delavnice, na katerih mladim predlagamo aktivno sodelovanje v doseganju družbenih sprememb. Vzpodbujamo jih k oblikovanju delovne skupine na njihovi šoli, ki bi opozarjala na možne boljše rešitve z vseh področij bivanja. Predavanja in delavnice bomo sistematično izvajali po slovenskih srednjih in višjih šolah. Za sodelovanje na tem področju pišite na info@racunalniki.duh-casa.si

Odrasli:

Predavanje je v prvi fazi namenjeno razumevanju našega bančnega sistema, spoznavanju globalne politike prostega trga, njegovih vplivov na okolje in družbo ter nemoči politikov pri uveljavljanju trajnostnih, okolju prijaznih rešitev. V drugi fazi preidemo direktno na rešitve, pri katerih ostanemo do konca predavanja. Vsak udeleženec po predavanju dobi tudi brezplačen DVD z vsemi našimi filmi in nekaj informativnega gradiva, opravimo pa tudi uporabno anketo, s katero opravljamo splošen pregled nad učinkom naših predavanj. Predavanja opravljamo po celi Sloveniji, običajno so to kulturni domovi, mladinski centri, krajevne skupnosti in razni festivali. Za sodelovanje na tem področju pišite info@racunalniki.duh-casa.si

Za sodelovanje v organizaciji dela pišite na info@racunalniki.duh-casa.si

Primer predavanja: Izola, 6.1.2012