Za dijake

Flattr this!

Zavod RS za šolstvo vsako leto objavi katalog izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za dijake. Ker je naše poslanstvo v veliki meri obarvano z izobraževalno noto, smo se tudi v našem društvu odločili v katalog prijaviti del naših programskih vsebin. Za šolsko leto 2014/15 smo tako pripravili sledeče programe:

1. IN KAJ JE TO AKVAPONIKA?

Akvaponični sistem vrtnarjenja na enem mestu združuje dve različni dejavnosti: hidroponiko (vrtnarjenje z medijem, ki nadomešča zemljo, npr. glinopor) in akvakulturo (gojenje vodnih živali, npr. rib). Ko ti dve tehnologiji združimo, dobimo zaprt sistem, v katerem hranila (ribji izločki) z vodo potujejo od rib k rastlinam, mikroorganizmi v koreninah pa vodo prečistijo in jo čisto vrnejo ribam. V takem sistemu nahranimo le ribe, te pa potem samodejno nahranijo rastline. Akvaponični vrt ne potrebuje veliko prostora in v primerjavi s klasičnimi oblikami vrtnarjenja porabi občutno manj vode, zato ponuja rešitve v smeri prehrambene neodvisnosti mest.

2. ODPRTA KODA ZA BOLJŠI JUTRI!

Odprtokodni model delovanja in sprejemanja odločitev omogoča hkraten vnos dela, pristopov in prioritet ter se razlikuje od bolj zaprtih, centraliziranih modelov razvoja. Gre za način razvijanja tako aplikaciji kot tudi naprav, kjer je izvorna koda javno dostopna. To pomeni, da si lahko vsak posameznik aplikacijo ali napravo prilagodi svojim potrebam, če ima za to željo in ustrezno znanje. Odprtokodni razvojni model ponuja učinkovito alternativo trenutnemu modelu gospodarstva, ki temelji na zaslužku.

3. RAČUNALNIKI ZA SOCIALNO OGROŽENE

Predstavitev naše najbolj razširjene dejavnosti, pri kateri zbiramo odsluženo računalniško opremo, jo obnovimo, združimo v cel računalniški paket (PC, monitor, miš, tipkovnica, programi …) in kot tako podarimo družinam v stiski. Namen naše predstavitve je spodbuditi razvoj dejavnosti tudi na vaši srednji šoli. Tako bi dijaki imeli možnost sodelovanja pri dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene (in s tem pridobivanja novih znanj ob delu za skupno dobro) skozi celotno šolsko leto.

8 dijakov računalniških smeri je pri sodelovanju v dejavnosti opravilo tudi praktično usposabljanje z delom.

4. TA PRESNETI RAČUNALNIK

Delavnica je namenjena praktičnemu delu s strojno opremo osebnega računalnika in nameščanju operacijskega sistema. Dijakom predstavimo najpogostejše okvare osebnih računalnikov ter kako jih odkrijemo, odpravimo in preprečimo. Na naših delavnicah spoznajo posamezne komponente strojne opreme in odprtokodni operacijski sistem Ubuntu, ki ga sicer v naši organizaciji uporabljamo pri dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene. Glavni del delavnice je namenjen sestavljanju računalnika iz posameznih sestavnih delov. Učenec dobi potrebno znanje za odpravljanje vsakdanjih težav z računalnikom, zna ga tudi sam razstaviti in sestaviti.

5. SVET PRIHODNOSTI

Kakšen bo naš svet, če se bomo spametovali in krenili na pot trajnostnega razvoja? Naše možnosti so omejene le s strani okolja, v katerem živimo. Upoštevajoč omejitve in zakone narave, bi lahko oblikovali napredno, tehnološko in kulturno zelo razvito družbo, ki bi živela v neposrednem v stiku z naravo. Tako bi ohranili okolje za prihodnje rodove, naše ambicije pa bi usmerili v znanost, umetnost in raziskovanje. Opustili bi trenutni gospodarski model, ki temelji na zaslužku na račun izkoriščanja virov in postopoma uvedli gospodarstvo, ki temelji na virih.

Posamezna delavnica traja 6 šolskih ur. Možna je izvedba vseh vsebin v enem tednu. Izvedba posameznih delavnic je možna že v tekočem šolskem letu. Kontakt: Simona Knavs, uni. dipl. ped. 041 391 520;