Letni sestanek skupščine Duh časa

19. 2. 2012 Mitja Jež Comments

Flattr this!

Verjamemo, da bo v pričujočem obdobju sprememb, za naše preživetje ključna organiziranost, zato še vedno v društvu posvečamo temu največjo pozornost. V lanskem letu se vas je kar nekaj članov odzvalo na naše pobude, nekateri ste se pridružili kakšnemu projektu, spet drugi ste prevzeli funkcije v koordinatorstvih po Sloveniji, ki so poleg Maribora, Ljubljane in Kranja sedaj tudi v Murski Soboti, Ajdovščini, Zagorju ob Savi in Kopru. Zdaj pa je le nastopil čas za resno akcijo! Dela res ni malo, saj se lotevamo celovite preobrazbe družbenega sistema, zato zares potrebujemo tvojo pomoč. Šele, ko nas bo v organizaciji dovolj, da bomo kos našim projektom, bomo tudi opazno začeli spreminjati našo deželo, če že ne kar cel svet na bolje.

Vabimo vas na ključno srečanje naše organizacije, ki ga iz pravnih razlogov imenujemo sestanek skupščine društva Duh časa. Dobimo se v četrtek, 1. marca ob 16:30 v dvorani MiniTeatra na Ljubljanskem gradu. Spodaj se nahaja dnevni red sestanka, katerega lahko po potrebi tudi še dopolnimo. Če imate tudi svoj predlog za točko dnevnega reda, nam ga posredujte preko obrazca, ki se nahaja na dnu ta strani.

Dnevni red skupščine:

  • Uvodni pozdrav in štetje prisotnih
  • Glasovanje o uvedbi in višini letne članarine
  • Glasovanje o pravilniku za člane društva
  • Razno
  • Zaključek uradnega dela
  • Predstavitev projektov in oblikovanje ekip za te projekte
  • Zaključek srečanja, neformalno druženje