Predvajanje filma Raj ali opustošenje (Paradise or Oblivion)

27. 3. 2012 Mitja Jež Comments

Flattr this!

  • Ljubljana: 15. 4., ob 20h, Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, vstopnine ni! | FB |
  • Maribor:
  • Kranj:
  • Ajdovščina:
  • .

Film nam od blizu prikaže temeljne probleme neprimernih vrednot in škodljivih simptomov, ki so posledica našega trenutnega sistema. Zagovarja nov družbeno ekonomski sistem, ki uporablja naše dejansko znanje. Predstavlja življensko delo družbenega inženirja, futurista, izumitelja in industrijskega oblikovalca Jacque Fresca, ki mu pravi gospodarstvo temelječe na virih.

Prikazuje nujno potrebo, da prerastemo stare in neučinkovite metode politike, zakonov, podjetništva in vseh ostalih uveljavljenih predstav o človeškem življenju. Z znanstvenimi metodami in moderno tehnologijo lahko zadovoljimo potrebe vseh ljudi. Film ni baziran na stališčih politične in monetarne elite ali na iluziji demokracije, ampak na ohranjevanju dinamičnega ravnovesja z planetom, kar bi dolgoročno zagotovilo izobilje za vse ljudi.

Raj ali opustošenje gledalcu predstavi bolj primeren sistem vrednot, potreben, da zagotovimo celosten in human prispevek k dobrobiti naše civilizacije. Ta alternativa presega našo potrebo po denarno orientiranem, kontroliranem in s pomanjkanjem prežetem okolju, v katerem živimo danes.

paradiseoroblivion.com | thevenusproject.com