Zbor članov 2015 je bil lep :)

26. 12. 2015 Simona Knavs Comments

Flattr this!

V nedeljo 20. decembra 2015 je potekal letni zbor članov Društva za trajnostni razvoj Duh časa. V dveh urah smo sicer omenili praktično vse predvidene vsebine, ni pa bilo časa, da bi vsem namenili potrebno pozornost. Temu je tako predvsem zato, ker sta se v zadnjih dveh letih izjemno razvili dve vsebinski jedri društva in sicer sodelovanje s Projektom Venus, za kar gredo zasluge predvsem Sašu in Robertu ter seveda razvoj dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene, kjer je pridnih rok toliko, da jih ni mogoče našteti. Skupaj z učinki ravno dobro zaključenega projekta Računalniki za vse, najverjetneje lahko zaključimo, da društvo vstopa v čisto novo dobo zrelosti. Kaj to pomeni, bo pokazal čas.

Celoten zapisnik sestanka se nahaja tukaj, če ga strnemo na ključne točke pa je sledeč:

  • s prenovo pristopne izjave je število članov drastično upadlo, posledično se spreminja upravni odbor, koordinatorstvo, mailingliste in društveni maili;
  • v letu 2016 si tudi v Sloveniji želimo obeležiti 100. rojstni dan Jacquea Fresca s predvajanjem dokumentarnega filma Odločitev je naša in izdajo knjige The best that money can’t buy;
  • vračamo se na Hangout ob ponedeljkih ob 20h (kratka poročila in/ali sestanki) prvič 4. januarja;
  • s soboto 9. januarja začnemo redne mesečne sestanke RSO v delavnici;
  • agregat nam bo olajšal izvedbo promocijskih dogodkov;
  • spletna stran društva kliče po prenovi;
  • poskusili bomo pridobiti status predelovalca OEEO;
  • končno poročilo o projektu Računalniki za vse bo predvidoma pripravljeno v februarju 2016.