Poročilo s srečanj v KP, LJ in MB

14. 7. 2012 Mitja Jež Comments

Flattr this!

DNEVNI RED:

1. Predstavitev načrtov za jesen:

 • Festival dokumentarnega filma
 • predavanja po Sloveniji
 • projekt Računalniki za soc. ogrožene
 • sodelovanje na festivalih

2. Sprejemanje novih članov v organizacijo:

 • oblikovanje ekipe za odnose z javnostmi
 • predavanja
 • I.T.
 • projekt Računalniki

3. Dodatno:

 • zaključno srečanje preko TeamSpeak-a v nedeljo, 8. julija
 • potrditev jesenskega programa

1. Predstavitev načrtov za jesen

Na vseh treh srečanjih smo prisotnim predstavili naše načrte za letošnjo jesen. Na prvem mestu je to festival dokumentarnega filma, ki ga bomo skušali organizirati na čim več lokacijah po celi Sloveniji in to na isti konec tedna v septembru. Odziv je bil na vseh treh srečanjih pozitiven in odobravajoč, javilo pa se je dovolj posameznikov, ki bodo prevzeli izvedbo na posameznih lokacijah, da se bomo kar lotili organizacije festivala.

 

V nadaljevanju smo govorili o naših predavanjih o trajnostnem razvoju ter pozivali k sodelovanju na tem področju, saj se nam s septembrom začno predavanja po ljubljanskih občinah v okviru MOL-a. Pri projektu Računalniki za socialno ogrožene, o katerem smo govorili zatem, je beseda tekla v smeri boljše organizacije odnosov z javnostmi, saj ta projekt temelji na dobri PR ekipi. Govorili smo tudi o sodelovanju na različnih poletnih festivalih, na katerih bi lahko sodelovali bodisi s predvajanjem filmov ali kot predavatelji.

Na tem mestu so bili v ospredju:

 • Transforma– tabor raznolikosti, aktivizma, narave in svobode
 • KamFest– poletni festival v Kamniku
 • Letnikino – v Pekarni Magdalenske mreže bo čez poletje možnost projekcij na prostem

Matjaž Ugovšek kontaktira festival Transforma, Sašo Luznar se dogovarja za KamFest, Darijan Vukadin pa z mariborsko Pekarno Magdalenske mreže.

 

2. Sprejemanje novih članov v organizacijo:

Po predstavitvi jesenskih načrtov, smo navzočim na vseh treh srečanjih predstavili potrebe po novih sodelavcih. Predvsem je tu najpomembejše oblikovanje učinkovite ekipe za odnose z javnostmi, od katere je v veliki meri odvisna uspešnost našega delovanja na sploh. Izkazalo se je namreč, da naša organizacija ne deluje dovolj učinkovito navzven, torej informacije o naših aktivnostih ne dosežejo primernega števila zunanjih simpatizerjev, splošne javnosti in medijev.

V nadaljevanju smo izpostavili potrebo po novih članih ekipe za predavanja zaradi že omenjenih jesenskih predavanj po ljubljanskih občinah. Zatem smo govorili še o področju I.T., kjer je naš koordinator Mitja v zadnjem času v glavnem sam opravil celotno tranzicijo na novo spletno stran www.duhcasa.si. Ker je to področje dela časovno precej zamudno, a lahko na enem projektu deluje več ljudi hkrati, so novi sodelavci več kot zaželeni. Na koncu smo prikazali še potrebo po sodelujočih v projektu Računalniki za socialno ogrožene ter vse prisotne pozvali k sodelovanju. Gostje so se vpisali v zvezek in navedli področje, na katerem bi lahko sodelovali, nakar se je uradno na tem mestu srečanje zaključilo. Preostanke srečaj smo od tu naprej namenili druženju in spoznavanju.

Vsega skupaj je bilo na teh srečanjih prisotno 31 oseb, od tega je novih sodelavcev 18. Sicer pa se je kar nekaj prostovoljcev opravičilo in se sestankov niso udeležili, zato bo morda končno število sodelujočih še višje. Na koncu lahko rečemo, da smo srečanja uspešno izpeljali in v tem tednu začnemo z oblikovajem delovnih ekip ter s pripravami na jesenski program naše organizacije.

 

3. Dodatno:

V nedeljo, 8. julija smo se ob 20. uri, na račun teh srečanj preko spletne aplikacije Teamspeak še enkrat dobili: Matjaž Ugovšek, Mitja Jež, Sašo Luznar, Sandra Grosek, Darijan Vukadin, Nejc Krokter in gost Danijel. Na podlagi vseh odzivov smo potrdili, da jesenski festival bo in se dogovorili, da kar začnemo z iskanjem vseh možnih lokacij ter klicanjem in dogovarjanjem z odgovornimi za te lokacije. Predlagali smo, da bi se festival vršil od petka 7., do nedelje 9. septembra, a bomo med dogovarjanjem s predstavniki imeli odprto tudi možnost enega tedna kasneje (14. – 16. september), v kolikor bi na teh lokacijah takrat slučajno že imeli kaj v programu. V tem trenutku torej še ne moremo potrditi datumov, saj so odvisni od dosegljivosti teh lokacij. Ko bomo opravili poizvedbo o možnih datumih za zadostno število lokacij, da bomo lahko datume poenotili, bomo tudi uradno potrdili festival in začeli z oglaševanjem. V tem tednu (9. – 16. julij) koordinatorji posameznih področij razporedimo nove člane po delovnih ekipah ter jim posredujemo vso potrebno dokumentacijo in naloge. S tem smo sestanek zaključili in tudi naredili epilog vsem trem srečanjem v Kopru, Ljubljani in Mariboru.

P.s.:
Naš spletni obrazec za sodelovanje je še vedno aktiven.