Šefi policije, pamet v roke

Flattr this!

Tole smo prejeli domnevno od nekdanjega ustavnega sodnika Matevža Krivica:

 

Šefi policije, pamet v roke!

K pisanju me je spodbudila današnja odlična glosa Mirana Lesjaka (Dnevnik, 16. januarja), ki se začne takole: »Kdor poziva k udeležbi na demonstracijah, je tudi njihov organizator! Tako se glasi policijska hipoteza, na osnovi katere je policija Matjaža Hanžka, stranko TRS, Uroša Lubeja, vojne veterane in sindikat SVIZ pozvala, naj se izjasnijo o prekršku …«. Namreč o prekršku, ker kot domnevni organizatorji demonstracij niso prijavili. Kako je Lesjak potem izpeljal svojo duhovito gloso, ne bom ponavljal, na željo nekaterih od prizadetih pa širši javnosti sporočam, kako so na ta policijski poziv (na moj nasvet) odgovorili. Takole: »Kot državni organ ste zavezani k spoštovanju zakonitosti, v kazenskih zadevah, kamor spadajo tudi postopki o prekrških, še posebej strogo (pravilo lex certa!), zato vam predlagamo, da si pred pisanjem takih obvestil domnevnim kršiteljem najprej natančneje prečitate Zakon o javnih zbiranjih, še zlasti 7. točko 4. člena. Iz zakonskih določb samih je jasno razvidno, da ….. (osumljeni) …  niso bili organizatorji neprijavljenega protestnega shoda 21. 12. 2012 v Ljubljani«.

Policija sama seveda zelo dobro ve, kaj v zakonu piše – a kaj, ko pa šefi (in šefi šefov), domnevam, tako pritiskajo … Zato pravim: šefi policije, pamet v roke – tudi za vas velja zakon. Ta – in še kakšen drugi.

Kako se glasi ta zakon, bi bilo pa koristno, da bi bolje vedeli tudi udeleženci in spodbujevalci demonstracij, zato tule citiram tri najzanimivejše točke iz 4. člena Zakona o javnih zbiranjih:

»3. organiziran shod oziroma prireditev je shod oziroma prireditev, pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma z vabili, posredovanimi tistim, ki naj se shoda oziroma prireditve udeležijo; 
 
4. neorganiziran shod je nenačrtovano zbiranje ljudi brez organizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur;  

7. organizator shoda oziroma prireditve je fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim organom.«

Policija, ponavljam, vse to seveda že ve, zato pametne policiste pozivam, da prenehajo pisati neumne pozive domnevnim kršiteljem in nezakonite plačilne naloge.

 

Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik

vir: e-pošta