Videa o digitalni neenakosti

12. 6. 2015 Mitja Jež Comments

Flattr this!

Digitalna neenakost temelji na konceptu digitalnega razkoraka, ki se v informacijskih družbah kaže v dostopu do informacijskih tehnologij in storitev zaradi razlik v dohodku, izobrazbi, starosti, spolu in zemljepisni pogojenosti. Poleg tega se nanaša tudi na demokratično izključenost oz. razlike v veščinah in izkušnjah z uporabo interneta za participacijo v javnem življenju.

O digitalni neenakosti so spregovorili:
– Marjan Turk, direktor Direktorata za informacijsko družbo
– Ana Pleško, direktorica Zavoda Simbioza
– Matjaž Ugovšek, aktivni član Društva Duh časa: projekt Računalniki za socialno ogrožene
– Tomaž Gregorc, programski sodelavec Urbanih brazd: projekt Za-nič kišta
– Marko Mikulin, predstavnik invalidskih organizacij v Svetu za elektronske komunikacije in Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

Oddaja Digitalna neenakost je del cikla video oddaj na temo informacijske družbe, s katerimi želimo v Mreži NVO – VID na razumljiv in zanimiv način informirati, ozaveščati javnost o aktualnih izzivih in problemih na področju informacijske družbe, ki so neposredno povezani z vsakdanjim življenjem ljudi.

Produkcija: PiNA

Digitalna agenda za Evropo je ena glavnih strateških pobud v okviru strategije Evropa 2020, ki jo je Evropska komisija, kot naslednico Lizbonske strategije, sprejela marca 2010. Namenjena je določitvi ključne vloge, ki jo mora igrati uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, če želi Evropa doseči svoje cilje za leto 2020.

Uspešna izvedba Digitalne agende naj bi državam EU omogočila izhod iz krize, saj bi spodbudila inovacije, gospodarsko rast ter izboljšave v vsakodnevnem življenju posameznikov in podjetij.

O pomenu Digitalne agende za Evropo, njeni implementaciji, problemih in izzivih so spregovorili:
– dr. Zoran Stančič (Namestnik generalnega direktorja DG Connect)
– Marjan Turk (Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo)
– Davor Šoštarič (direktor Instituta informacijskih znanosti – IZUM)
– Jan Žorž (direktor Zavoda go6 in zaposlen pri Internet Society)
– Aleš Špetič (glasnik digitalnih tehnologij RS)

Oddaja Digitalna agenda za Evropo je del cikla video oddaj na temo informacijske družbe, s katerimi želimo v Mreži NVO – VID na razumljiv in zanimiv način informirati, ozaveščati javnost o aktualnih izzivih in problemih na področju informacijske družbe, ki so neposredno povezani z vsakdanjim življenjem ljudi.

Produkcija: PiNA

Več o Mreži NVO – VID:
informacijska-druzba.org/
facebook.com/NVO.VID